d&b audiotechnik
 • J-INFRA 超低频音箱 
 • 概述

  J-INFRA 是一款心型指向性低音音箱,用于补充由 J8,J12 和 J-SUB 箱体组成的 J-系列系统。它的低频响应能延展低至 27 Hz,且只能按常规作为次低频阵列在地面对称式地堆叠摆放。它具有两个倒相式结构,及三个 21”驱动单元。其中前面板的两个在同一倒相结构中,由 D12 功放其中 1 个通道驱动;后面板的 21”单元由D12功放的另一通道驱动。得益于其心型指向特性,系统可减小背面不必要的低频,并大大缩小低频的混响区域准确再生低频的范围。在 D12 中选择超心型模式可优化前/后面板单元的驱动,使最大衰减区域调整至箱体后方的左右两边。
   

  J-INFRA 音箱箱体使用了航海胶合板,而且表面经过抗撞及气候保护漆聚氨酯的处理。音箱箱体的前后面板采用刚硬的金属网,侧面板加入了 8 个把手。箱体前面板装有 4 个装嵌点以确保在运输中锁紧运输板车。

 • 特点

  数据

  组成部分                                                                         3 x 21" 驱动单元

  最大声压级 (1 米, 自由声场)1

  D80 功放驱动                                                                  144 dB SPL 

  额定功率 (RMS / 峰值 10 ms) 前                                       1200 / 4800 W

  额定功率 (RMS / peak 10 ms) 后                                      600 / 2400 W

  频率响应 (-5 dB)                                                              27 Hz - 60 / 702 Hz 

  尺寸 毫米 (高 x 宽 x 深)                                                     685 x 1180 x 10403 / 1158

  重量 公斤                                                                          152

  尺寸 英寸 (高 x 宽 x 深)                                                      27.0 x 46.5 x 41.03 / 45.6

  重量 磅                                                                              335


   

  1   最大峰值声压级测试信号:峰值因数为4的粉噪

  2   70 Hz 模式

  3   规格尺寸不包含滑轮

 • 上一篇   

关注聲韻微信